Rydells

Rydells_800-795x338

“From sales reps to florists”

Towards the end of 2007 we felt that we needed to take a big step towards distinguishing ourselves from our competitors. We wanted to be more visible in the shops, be a modern, attractive company and be customers’ obvious choice. In 2008 we began working hard on our brand, involving everyone at the company. But it was not enough to just change our logo and redesign our uniforms and the shop interiors. We asked ourselves, “What will really help us succeed?” and realised that it was our sales force – our face to the world. We wanted to get them to act like self-employed businessmen and businesswomen in their districts.

In 2009, we and Gaia Leadership put together a course that we called “From Sales Rep to Florist” for all our sales staff and regional managers. The course had three parts: plant knowledge, retail economics, and sales and service. It was our biggest ever investment in personnel at Rydells and a really big step for us. We were buying something immaterial and it felt as if we were buying air.
Our cooperation felt just right. We decided that the course needed to be run over a longish period to really deliver concrete results. The consultants had no ready framework but really wanted to understand our business and then create the programme together with us. They travelled around with our sales staff to understand their day – an incredibly good idea.

Gaia Leadership’s consultants have the ability to create commitment and got our sales staff to reflect, discuss and act. Today our sales staff dare to set themselves, their colleagues and their customers challenges. The other day we received a call from a florist who told us, “You are real professionals, you think more about the consumers and think about the whole.” Very gratifying to hear. Rydells make an impression.

The next natural step came in autumn 2010; create a programme for our regional managers to make them stronger leaders – and get them to lead other people. Today our regional managers have greater self-insight, take greater responsibility for the whole company and are clearer in their communication with the sales staff, which has contributed to autonomous sales reps. The regional manager team is also more cohesive, proactive and effective.

Gaia Leadership have really given us more than just air.

Anders Karlsson
Sales Manager, Rydells AB

Monica Malmquist
Human Relations Manager, Rydells AB
Rydells_800-795x338

”Från säljare till blomsterhandlare”

Mot slutet av 2007 kände vi att vi behövde ta ett viktigt steg för att skilja oss mot våra konkurrenter. Vi ville synas mer i butikerna, vara det moderna och attraktiva företaget och bli det självklara valet. 2008 startade vi ett gediget varumärkesarbete som involverade allt och alla i företaget. Men det räckte inte att bara byta logga, kläder och inredning i butikerna. Vi ställde oss frågan – Vad är det som verkligen kommer att få oss att lyckas? Och insåg att det handlade om säljarna – våra ansikten utåt. Vi ville få dem att agera som egna företag på sina distrikt.

2009 byggde vi, tillsammans med Gaia Leadership, utbildningen ”Från säljare till Blomsterhandlare” för samtliga säljare och regionchefer. Utbildningen omfattar tre delar – blomkunskap, butiksekonomi och sälj- och service. Det här var den största personalsatsningen någonsin på Rydells och ett stort steg för oss. Att köpa något som inte var konkret. Det kändes som om att ”köpa luft”.
Samarbetet kändes helt rätt. Vi konstaterade att utbildningen behöver genomföras över en längre tid för att verkligen ge konkreta resultat. Konsulterna hade inte någon färdig mall utan ville verkligen förstå och sätta sig in i vår verksamhet – och sen skapa programmet tillsammans med oss. De åkte runt med våra säljare för att förstå deras vardag – otroligt bra!
Gaia Leaderships konsulter har förmåga att skapa engagemang, får säljarna att reflektera, diskutera och agera. Idag vågar säljarna utmana sig själva, sina kollegor och sina kunder. Häromdagen fick vi ett samtal från en handlare som sa ”Ni är verkligen proffsiga, ni tänker mer på konsumenterna och tänker på helheten” Kul att höra. Rydells gör avtryck.

Ett naturligt nästa steg var att, under hösten 2010, skapa ett program bara för regioncheferna i syfte att stärka dem i deras ledarskap – att få dem att leda genom andra. Regioncheferna har idag större självkännedom, tar större ansvar för hela företaget, är tydligare i sin kommunikation med säljarna, vilket har bidragit till självgående säljare. Regionchefsgruppen är också mer sammansvetsad, offensiv och effektiv.
Gaia Leadership har verkligen gett oss mer än bara luft.

Anders Karlsson
Försäljningschef Rydells AB

Monica Malmquist
Personalchef Rydells AB