Bong

bong

“Master growing pains”

In 2010 BONG made a major change – a merger that meant that we were suddenly twice as big. I engaged Gaia early in the process – the whole management team needed to be mentally prepared.

The team needed to be built. I had a strong feeling that I was the one who all too often had to take responsibility for making things happen. I needed leaders who would take responsibility for the whole.

Gaia Leadership’ principle – The Gaia Supplier concept – challenged us all to understand and take responsibility for the whole and come up with good solutions ourselves.
It took a while but in the end I could really feel that everybody was taking responsibility for BONG’s success. The merger turned into a shared project and now it’s full steam ahead.

The process has brought us on the management team closer together and today we understand each other better. The Gaia Profile has helped us to see and use our different natures and driving forces.

Gaia Leadership’s attitude to and focus on leadership is of great value to us. Many of my fellow CEOs probably think as I did – if anything’s going to happen I’ve got to do it. The Gaia Supplier meets this challenge very well – change the logic from manager-subordinate to customer-proactive supplier!

Anders Davidsson
CEO, Bong Ljungdahlbong

”Bemästra växtvärk”

2010 genomförde BONG en stor förändring – en sammanslagning som innebar att vi i ett slag blev dubbelt så stora. Tidigt i processen anlitade jag Gaia – hela ledningsgruppen behövde förbereds mentalt.

Teamet behövde byggas. Jag hade en stark känsla av att det var jag som alltför ofta fick ta ansvaret för att saker skulle hända. Jag behövde ledare som tog ansvar för helheten.

Det som Gaia Leadership står för – Det Offensiva Ledarskapet – utmanade oss alla att verkligen sätta oss in och ta ansvar för helheten och själva komma med bra förslag till lösningar.

Det tog ett tag men till slut kände jag verkligen att ALLA tog ansvar för att BONG skulle lyckas. Sammanslagningen blev ett gemensamt projekt och nu är det fullt fart framåt.

Processen har fört oss i ledningsgruppen närmare varandra. Idag förstår vi varandra bättre. Gaia Profilen har hjälpt oss att tydligt se och använda våra olika karaktärer och drivkrafter.

Gaia Leaderships syn och fokus på ledarskapet är värdefullt för oss. Många av mina VD-kolleger tänker nog som jag gjorde – om något ska hända är det jag som måste göra det. Det Offensiva Ledarskapet svarar mycket bra mot den utmaningen – att förändra logiken från chef-underställd till kund-offensiv leverantör!

Anders Davidsson
VD Bong Ljungdahl