Ursula Tengelin, Sweden

)

“Change and development are based on taking a long-term perspective”

My vision is to contribute to the development of the individual, the business and society as a whole.

This has been my guiding principle throughout my 25 years as a leader. I have solid experience of developing an existing business by clarifying the strategy, position and direction, and then setting financial goals. Working with different cultures – whether within the organisation or between sectors or nationalities – is extremely stimulating and rewarding.

One area that I am particularly passionate about is how to create success through strategic, long-term work with the overall brand and corporate identity from a holistic perspective. In other words, everything we do has an impact and the basis of success is to always feel involved and responsible for the development of oneself and the business.

I also have experience as a board member within the private, public and voluntary sectors.

If you want development, new approaches and results, then I can help.

Ursula Tengelin
Partner at Gaia Leadership since 2012
)

”Förändring och utveckling bygger på långsiktighet”

Min vision är att bidra till utveckling av såväl individ, verksamhet och samhälle.

Detta har varit min ledstjärna när jag arbetat som ledare under drygt 25 år.
Att utveckla befintlig verksamhet genom att tydliggöra strategi, positionering och inriktning för att därefter sätta ekonomiska mål och resultat har jag en gedigen erfarenhet av.
Att arbeta med olika kulturer oavsett om det är inom organisationen eller mellan sektorer eller nationaliteter är oerhört stimulerande och lärorikt.

Ett område som jag särskilt brinner för är hur man skapar framgång genom att strategiskt och långsiktigt arbeta med det totala varumärket och företagsidentiteten ur ett helhetsperspektiv, dvs allt som man gör påverkar och grunden för att lyckas är att alla känner sig delaktiga och ansvariga att utveckla både sig själva och verksamheten.
Jag har också styrelseerfarenhet från näringsliv, statliga bolag och ideell sektor.

Vill ni ha utveckling, nytänkande och resultat kan jag bidra.

Ursula Tengelin

Partner i Gaia Leadership sedan 2012